Митне оформлення вантажів

К Вашим услугам своевременное и правильное таможенное оформление Ваших грузов.  Оно имеет не меньшее значение для международной перевозки, чем сама транспортировка.  Наши специалисты осуществят оформление и таможенную очистку Ваших грузов быстро и профессионально.                                                                                                                          Растаможка грузов является сложным и утомительным процессом, особенно для человека, не сведущего во всех тонкостях таможенного законодательства различных стран. В свою очередь, некачественные услуги по растаможке грузов могут привести к длительным задержкам или даже арестам ваших грузов. Растаможка грузов, безо всяких сомнений, должна производится профессионалами, подкованными юридически и опытными в данной области ведения документации.                                                                                          Наши специалисты избавят вас от дополнительных хлопот по прохождению таможенного контроля различных стран Европы. Экспедирование обеспечит не только фактическую транспортировку груза, но и разрешение любых трудностей с документацией, погрузкой и разгрузкой груза, о которых вам не нужно будет волноваться, сотрудничая с Евро5.                                                                           Растаможка включает в себя целый комплекс операций. Для растаможки грузов их владельцам необходимо осуществить оплату сборов и пошлин, которые установлены законодательством и Таможенным кодексом, а также оформить таможенную декларацию на подлежащий растаможке груз.      При растаможке необходимо учитывать таможенный режим. Таможенный режим – это механизм ввоза или вывоза грузов. Он определяет совокупность требований и условий, регулирующих порядок применения таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений в отношении товаров и транспортных средств, а также статус декларируемых товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и дальнейшего использования на таможенной территории страны, а также за ее пределами.  Таможенный режим, согласно таможенному кодексу, подразделяеться на несколько видов:
  основные (импорт, экспорт, международный таможенный транзит),
  экономические (переработка на таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, переработка вне таможенной территории),
  завершающие (реимпорт, реэкспорт),
  специальные (временный ввоз, беспошлинная торговля, перемещение припасов).                                                            Стоимость растаможки и время нахождения груза на таможенном посту оформления зависит от нескольких фактов:                              от грамотно выбранного маршрута движения груза через границу;                                                                          от составляющих характеристик перемещаемогогруза.                                                                                     Доверте расстаможку своего груза или транспортного средства Евро5.Обратившись к нам, Вы гарантировано сэкономите свое время и свои средства. По Вашему желанию специалисты Евро5 смогут произвести предварительный расчет стоимости таможенных платежей, оказать содействие правильно заполнить таможенные документы.

 

 

До Ваших послуг своєчасне й вірне митне оформлення Ваших вантажів. Воно має не менше значення для міжнародного перевезення, ніж саме транспортування. Наші фахівці здійснять оформлення та митну чистку Ваших вантажів швидко і професійно. Розмитнення вантажів є складним і виснажливим процесом, особливо для людини, не обізнанної в усіх тонкощах митного законодавства різних країн. В свою чергу, неякісні послуги з розмитнення вантажів можуть довести до тривалих затримок або навіть арештів ваших вантажів. Розмитнення вантажів, без жодних сумнівів, повинні проводитись професіоналами, які юридично досвідчені у веденні документації в данній галузі. Наші фахівці позбавлять вас від додаткових турбот по проходженню митного контролю різних країн Європи. Експедиція забезпечить не тільки фактичне транспортування вантажу, а й дозвіл будь-яких труднощів з документацією, навантаженням і розвантаженням вантажу, про які Вам не потрібно буде хвилюватися, співпрацюючи з Евро5. Розмитнення- це цілий комплекс операцій. Для розмитнення вантажів їх власникам необхідно здійснити оплату зборів і мит, які встановлені законодавством і Митним кодексом, а також оформити митну декларацію на  розмитнення вантажу. При розмитненні необхідно враховувати митний режим. Митний режим - це механізм ввезення або вивезення вантажів. Він визначає сукупність вимог і умов, що регулюють порядок застосування митних зборів, податків, заборон і обмежень щодо товарів і транспортних засобів, а також статус декларованих товарів і транспортних засобів для митних цілей в залежності від цілей їх переміщення через митний кордон та подальшого використання на митній території країни, а також за її межами. Митний режим, відповідно до митного кодексу, ділиться на кілька видів:

  основні (імпорт, експорт, міжнародний митний транзит),

  економічні (переробка на митній території, переробка для внутрішнього споживання, переробка за межами митної території),

  завершальні (реімпорт, реекспорт),

  спеціальні (тимчасове ввезення, безмитна торгівля, переміщення припасів). Вартість розмитнення і час знаходження вантажу на митному посту оформлення залежить від кількох фактів: від грамотно обраного маршруту руху вантажу через кордон; від складових характеристик вантажу. Довірте розмитнення свого вантажу або транспортного засобу Евро5. Звернувшись до нас, Ви гарантовано заощадите свій час і свої кошти. За Вашим бажанням фахівці Евро5 зможуть зробити попередній розрахунок вартості митних платежів, посприяти правильно заповнити митні документи.